Maizes zīmes

Latvijas_karte_maizes_2 copy-1.jpg
  • Uz iegarenā kukulīša ar pirkstiem vai delnas malu iespieda zīmi. Visbiežāk tas bija krusts, slīpais krusts vai svītras.
  • Skaists pieraksts bija no Lutriņiem par Kurzemes krustu krustu – Māras zīmi. Vispirms ar delnas malu kukulītī iespiež parasto krustu. Pirmo līniju iespiežot saka – lai nesadeg, otro pārkrustojot – lai jēla nepaliek, tad ar pirktu pārkrusto visus četrus krusta galus un saka – būs nabagiem, būs ceļa gājējiem, būs maziem bērniņiem, būs pašiem ar!
  • Vidzemnieces vilkušas arī skujiņu jeb vārpiņu, saucot to arī par uguns zīmi. Savdabīgs ir slīpais krusts, vilkts ar četriem pirkstiem.
  • ​​​​​​​Zemgalē iecienīts vienkāršais slīpais krusts.
  • ​​​​​​​Latgalē – krusts.
  • ​​​​​​​Ziemassvētku laikā svētku maizes klaipus svētīja tos iezīmējot ar saules zīmi, jeb astoņzaru krustu. Sānos iespieda robiņus, lai maize cepoties nesprēgā.