Rezervācija

Ekskursijas rezervēšanai nepieciešams veikt priekšapmaksu

Uzņēmuma rekvizīti:

   SIA Lāči
   LV40101006613
   "Benūžu- Skauģi", Babītes pag., Babītes nov., LV-2107
   A/S "Swedbank"
   HABALV22
   LV62HABA0551007093190

Maksājuma mērķī nepieciešams norādīt - priekšapmaksa par ekskursiju xx/xx/201xx

Jūsu rezervācija tiks garantēta tikai pēc avansa iemaksas vai pilnas ekskursijas cenas apmaksas. Avanss jāiemaksā 2 darba dienu laikā no ekskursijas pieteikuma dienas.

Avansa iemaksas atgriešanas nosacījumi:

  • Ja ekskursija tiek atteikta vismaz 10 dienas pirms pieteiktā datuma- avansa naudu atgriežam 100% no iemaksātās summas
  • Ja līdz pieteiktajai ekskursijai ir mazāk par 10 dienām- avansa naudu atgriežam 50% no iemaksātās summas
  • Ja līdz pieteiktajai ekskursijai ir atlikušas mazāk par 5 dienām- avansa naudu neatgriežam.
Kad maksājums ir veikts, vēlams maksājuma uzdevumu nosūtīt uz e-pastu  izklaide@laci.lv